Szopienicki Ekosystem – warsztaty edukacyjne

Celem zadania jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie dbania o lokalny ekosystem, wzbogacenie wiedzy na temat ekologii oraz podniesienia świadomości w temacie ochrony przyrody znajdującej się na terenie dzielnicy Szopienice-Burowiec. Planowana jest realizacja zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, które pozytywnie wpłyną na lokalny ekosystem Szopienic.

Projekt z pomyślnością został zrealizowany w 2023 roku i ma swoją kontynuację w 2024 roku, a to wszystko w ramach III oraz IV edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego.