Zazieleń Szopienice

Celem inicjatywy było zachęcenie mieszkańców do dbania o wspólną przestrzeń, w tym zieleń miejską.

Zrealizowana została edukacyjna mająca na celu podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, postawy obywatelskiej, zaangażowania w sprawy miejskie oraz akcje charytatywne.

W ramach inicjatywy posadzone zostało około 50 drzew na terenie katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec.  Dzięki realizacji tej inicjatywy, mieszkańcy chętniej dbają o przestrzeń miejską oraz biorą udział w akcjach obywatelskich. Warto zaznaczyć, że w ramach inicjatywy udało się zaangażować dzieci, dorosłych oraz seniorów. W ramach „Zazieleń Szopienice” promowaliśmy również ideę wolontariatu oraz zachęcaliśmy do akcji charytatywnych. Dzięki pozyskanym środkom, postawiliśmy dwa kosze na nakrętki.

Projekt został zrealizowany w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice na 2022 rok.